On September 29th several villages in the Zaporizhzhia region were shelled: Orikhov, Preobrazhenka, Novoyakovlivka, Gulyaipol, Uspenivka, Verkhnaya Tersa, Kanivskyi, and Lezhyn. About 30 houses, farms, and infrastructure were damaged. There are no injured.Source: Police Zaporizhzhia NewsSource: Zaporizhzhzia State Regional Administration